• /Content/img/posters/png/image_16888aa4-a0b8-49b2-a40a-93268462b80e.png
2017 DESTEKLEMELERİ YAYINLANDI!
18 Ağustos 2017 Cuma \\ Destekler \\ Yorum Yok
KOYUN&KEÇİ DÜNYASI / Bakanlar Kurulu'nun "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; çiftçilere ve yetiştiricilere bu yıl için ödenecek destekler belli oldu.
 
Yayınlanan karara göre küçükbaş hayvancılıkta desteklemeler şu şekilde: 
 
 
ANAÇ HAYVAN DESTEĞİ
Birliklere üye ve bakanlık sistemine kayıtlı olan üreticilere, anaç hayvan başına 25 TL ödeme yapılacak. Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ek olarak 20 TL daha ödeme yapılacak. 
 
ÇOBAN İSTİHDAM DESTEĞİ
250 baş ve üzeri küçükbaş hayvanı olan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. 
 
TİFTİK DESTEĞİ
Üretmiş olduğu tiftiği, bağlı bulunduğu birlik ve kooperatiflere satan yetiştiricilere 27TL/kg ödeme yapılacak. 
 
AŞI DESTEĞİ
Küçükbaş hayvanda şap ve Brucellosis aşısı desteği 0.50 TL(baş) olarak belirlendi. 
 
SÜT DESTEKLEMELERİ
Üretmiş olduğu çiğ sütü belirlenen işletmelere satan ve hayvancılık örgütüne üye olan üreticiye, her süt türüne göre bakanlığın belirleyecepği rakamlarla ödeme yapılacak. Yanı sıra üretmiş olduğu çiğsütü, üretici örgütleri aracılığıyla ESK'ya satan üreticiler de destekten yararlanabilecek. 
 
KORUMA VE GELİŞTİRME SÜRÜLERİ DESTEKLERİ
Bakanlıkça uygulanan projlerde koruma ve geliştirme sürüleri için belirlenen destekler de şu şekilde: 
Hyavn Gen Kaynakları Desteği                                (TL/baş/kovan)
Büyükbaş hayvan koruma                                                  550
Küçükbaş hayvan koruma                                                   80
Sığır pedigrili koruma                                                          800
Arı koruma                                                                             40
Koyun Keçi Islah Desteği                              Elit sürü: 70 Taban sürü: 40
Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş)                        200
 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi'ne göre; Koyun-keçi desteklemelerinde; yüzde 8'i il birliklerine, bu bedelin yüzde 10'u da merkez birliklerine ödenecek. 
 
YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazileri üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkisi ekilişi yapan üreticilere, çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır: 
 
Yem bitkileri üretim desteği                                                    TL/da/yıl
Yonca(kuru)                                                                             40TL/da/yıl
Yonca(sulu), Korunga                                                           60TL/da/yıl
Tek yıllıklar, Silajlık Tek Yıllıklar, Silajlık Mısır(kuru)            40TL/da
Yapay Çayır Mera                                                                   60TL/da/yıl
Silajlık mısır(kuru)                                                                      90TL/da
 
 
 
 
 
Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz