• /Content/img/posters/jpg/image_d2655019-930f-49d2-9872-2f337b5da01a.jpg
2018 Yılı Küçükbaşa Yönelik Tüm Desteklemeler
9 Mayıs 2018 Çarşamba \\ Gundem \\ Yorum Yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018 Yılı Tarımsal Desteklemeleri kapsamında anaç koyun ve keçi, çiğ süt, Ankara keçisi yetiştiriciliği, çoban istihdam, süt analiz, hayvan hastalıkları tazminat ve hastalıktan ari işletme desteği ile küçükbaş hayvancılığa yönelik tüm desteklemeler haberimizde.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, 8 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çıkartılan Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Anaç Koyun Ve Keçi Desteklemesi

Anaç koyun keçi desteklemesi, 2/11/2018 tarihi itibari ile yaşları 15-90 ay (15-90 ay) arasında olan anaç koyun keçi için verilecek. Söz konusu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandırılmayacak. Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçileri (Ankara keçisi) Karar’da belirtilen ilave destekten yararlandırılacak.

Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dâhil), üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine 1/9/2018-2/11/2018 tarihleri arasında başvuracak.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

Tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması, tiftiğin, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olması şartı aranacak.

Çiğ Süt Desteklemesi

İşletmesi ve sütün elde edildiği hayvanları TÜRKVET’e kayıtlı, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere, çiğ süt desteklemesi yapılacak.

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında pazarlanan sütler hariç olmak üzere üretilen süt, onay belgesi almış süt işleme tesislerine satılmış olması gerekecek. Süt regülasyonu uygulaması kapsamında sütünü üretici örgütleri aracılığı ile satanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede 1 kg süt tozuna karşılık Bakanlıkça belirlenen süt miktarı esas alınacak.

Çiğ süt desteklemeleri Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler halinde yapılacak.

Üreticiler başvurularını dilekçe ile desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne yapacak.

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi için, işletme ve anaç sığırların (etçi ırklar hariç) E-Islah soy kütüğü sistemine kayıtlı ve işletme en az süt analizi yapılmış on baş saf ırk ineğe sahip olması gerekecek.

Süt analizi yapılan her inek için yılda bir kez destekleme yapılacak. Buzağılama tarihi, 1/7/2018’den önce olan ineklerde en az üç, bu tarihten sonra olanlarda ise en az iki olmak üzere yağ, protein oranı ve somatik hücre sayısı yönünden süt içerik analizi yaptırılacak.

Çoban İstihdam Desteği

En az 200 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip, işletmesi ve işletmedeki hayvanları TÜRKVET’e kayıtlı sürü sahiplerine, çoban istihdam desteği verilecek. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin en az altı ay süreyle yatırılmış olması gerekecek.

Başvurular, 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği ödenecek.

Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği verilecek.

Hastalıktan Ari İşletme Desteklemeleri

Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında, uygulayıcılara programlı aşı ve küpe uygulamaları desteği verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin olarak hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği verilecek.

 

 

Özel Haber

Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz