• /Content/img/posters/jpg/image_220f3b64-69ad-465f-9d9c-88cbf1b3dad0.jpg
Hayvancılık Yarışmaları Üzerine
18 Şubat 2015 Çarşamba \\ Aktuel \\ Yorum Yok

Geçmişten günümüze diğer alanlarda olduğu üzere hayvan yetiştiriciliği alanında panayır,şenlik  ve fuar  gibi etkinliklerde yarışmalar düzenlenir. En güzel kuzu,oğlak, buzağı,düve,koyun,keçi,inek seçimleri yapılır ve ödülleri verilir.

Hayvancılık yarışmalarının geçmişi konularında elimizde yazıya geçmiş bilgiler çok sınırlı.Daha çok Cumhuriyet dönemine ilişkin bilgiler var.

Ancak dikkatimi çeken en önemli konu, elimizde hayvancılık yarışmaları ile ilgili  bir yönetmenliğin olmayışı. Her panayır,şenlik  ve fuarda,kurum ya da günümüzde hayvan yetiştiriciliği birlikleri kendi bilgi ve becerilerine göre standartlar  belirliyorlar ve yarışmalar  buna göre yapılıyor. Ender de olsa  sonuçlar kimi yarışmacıları tatmin etmiyor ve itirazlar olabiliyor. Ortaya çıkan durumun en önemli nedeni,elde bir yönetmenliğin olmayışı.

Hayvancılık Yarışmaları Yönetmeliğin temel ilkeleri ne olmalı?

Birincisi,türlere göre ayrı ayrı yönetmenlikler hazırlanmalı.

İkincisi, her tür kapsamında farklı ırklar için standartlar, dış yapı özellikleri  dikkate alınarak  tanımlanmalı(*)

Üçüncüsü, yarışmalar ırk, cinsiyet  ve yaş gruplarına göre yapılmalı.

Dördüncüsü, yarışmaya girecek çiftçiler  tek bir kategoride sınırlandırılmalı.

Beşincisi, bir il ya da bölgede yıl içinde düzenlenen yarışmalarda birincilik alan hayvanlar, o yıl düzenlenen  aynı kategorideki  başka bir yarışmaya  girmemeli.

 Altıncısı, yarışmalar çoçuk, genç, amatör ve profesyonel çiftçiler için sınıflandırılmalı.

Yedincisi, jüri üyelerinin hayvanlara yarışmaya sokulmamalı.

Sekincisi, ödüller önceden  ilan edilmeli.

İlkeler daha da artırılabilir. Bu yazı bir arayış olarak algılanmalıdır.

Hayvancılık Yarışmaları Nasıl Düzenlenmeli?

Birincisi, yarışmalar yetiştirici birlikleri eşgüdümünde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak düzenlenmeli.

İkincisi, yarışmalarda görev alacak jüri üyeleri konularında uzman kişiler ve yetiştiriciler arasından seçilmeli.

Üçüncüsü, yarışmalar bölgeler düzeyinde merkez il ya da ilçelerde yapılmalı.

Dördüncüsü, yarışma dönemleri belirlenmeli.

Besincisi , gerekli alt yapı hizmetleri yerel yönetimler tarafından sağlanmalı.

Altıncısı, her yıl ulusal düzeyde de en iyi hayvan yetiştiren çiftçiler,tür ve ırklar dikkate alınarak  ödüllendirilmeli.

 (*)Türkiye’de hayvancılık yarışmaları şimdiki durumda dış yapı özellikleri dikkate alınarak yapılıyor. Sığır yetiştiriciliği düzeyinde  bile verim denetimler sınırlı ölçüde. Yakın dönemde  olmasa bile orta dönemde yapılacak yarışmalarda jüri üyeleri seçimlerde hayvanların verim düzeylerini  de göz önüne almalı.

mustafa.kaymakci68@gmail.com

Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz