• /Content/img/posters/jpg/image_b6d64e67-1cdd-49a3-b711-1edfd4cb27a2.jpg
ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN TARIM VE HAYVANCILIK FUARLARI
1 Nisan 2017 Cumartesi \\ Aktuel \\ Yorum Yok
KOYUN&KEÇİ DÜNYASI / Son yıllarda ülkemizde tarım ve hayvancılık üzerine düzenlenen fuar sayısında hızlı bir artış gözlendiği ve bu fuarların sürekli hale geldiği hatta fuarların il merkezlerinin yanı sıra ilçeler bazında da yaygın olarak yapılmaya başlandığı görülmektedir. Birçok sivil toplum örgütü ve kurumlar arası ortaklaşmanın bir ürünü olan bu fuarlarda gerek yerli gerekse yabancı firmaların katılımları da hızla artmaktadır.
Tarım ve hayvancılık fuarları dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemiz için de büyük önem arz etmektedir. Her kesimden üreticinin bir araya geldiği yeniliklerle buluştuğu söz konusu bu gibi etkinlikler gerek üretim değerlerimizin tanıtımı gerekse tarımsal ticaretin gelişmesinde önemli bir role sahiptir.
 
Görsel açıdan gerek fuar alanlarının düzenlenmesi gerekse yeteri kadar zengin içeriğe sahip olabilmesi için fuarlar ciddi maliyet ve emek gerektiren etkinliklerdir. Ziyaretçisini memnun etmesi açısından fuarların düzenlenmesinde pay sahibi olan kuruluşların bu anlamda ciddi bütçeler oluşturması kaçınılmazdır. Zira ülkemizde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarında ziyaretçilerden de herhangi bir giriş ücreti alınmadığı bilinmektedir. Bu uygulama temelde daha fazla ziyaretçi kitlesine ulaşabilmek amacıyla yapılmaktadır.
 
Ülkemizde düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarında bitkisel üretim ve mekanizasyon ön planda yer almaktadır. Son yıllarda hayvancılığın da bu etkinliklerde yerini almaya başladığı hatta koyun keçi panayırları adı altında çeşitli hayvan ırklarının yoğun olarak sergilendiği küçük çaplı organizasyonlarda düzenlendiği görülmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarının yer aldığı fuarlar görsellik açısından zenginlik oluşturduğu gibi ziyaretçinin en çok ilgi duyduğu alanların başında gelmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bitkisel üretim faaliyetleriyle uğraşan üreticilerin büyük çoğunluğunun hayvansal üretim ile de uğraşmasıdır.
Canlı hayvanların fuarlarda sergilenmesine yönelik bir takım zorluklar da mevcuttur. Bu nedenle büyük çaplı fuarlarda yeteri kadar hayvan sergilenemediği de bir gerçektir. Gerek düzenli bir canlı hayvan bölümü oluşturulması gerekse fuar süresince bu hayvanların muhafazası ve bakımından kaynaklanan zorluklar bu olumsuzlukların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra hayvan nakillerinde ki yetersizlikler de üreticinin çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılamamasına neden olabilmektir. Bu nedenle fuarlarda görsellik açısından yetersiz bir ırk deseni söz konusu olabilmektedir. Oysaki bu anlamda sağlanacak bir takım organizasyon destekleri hem üreticilerin katılımını arttıracak hem de fuar alanlarının zenginleşmesine olanaklar sunacaktır.
 
Hayvansal üretimin tanıtımlarına yer veren fuarların en dikkat çekici faaliyetlerinden biri de ırklar arasında yapılan güzellik yarışmalarıdır. Ülkemizde son yıllarda gerek yerli gerekse ithal kökenli ırkların geliştirilmesine yönelik çeşitli ıslah çalışmaları yürütülmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri ve üniversitelerin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar neticesinde üreticiler ırk ıslahı konusunda daha bilinçli hale gelmiştir. Düzenlenen fuarlarda nitelikli, damızlık değeri yüksek ve verim özellikleri iyi hayvanlar sergilenmekte ve aynı ırklar birbirleriyle yarıştırılmaktadır. Bu etkinlikler üreticilerin birbirleri arasında olan rekabeti güçlendirdiği gibi onlara daha iyi hayvanlar üretmek için de olanaklar sunmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde nitelikli damızlıkların pazarlanmasında da iyi bir reklam oluşturmaktadır.
 
Ancak bu gibi yarışmalarda ırklar birbirleri ile mukayese edilirken değerlendirmede kullanılacak özelliklerin belirli kriterlere sahip olması ve her ırk için ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde düzenlenen sergi ve yarışmalarda bu anlamda maalesef standart bir uygulama söz konusu değildir. Yarışmalarda sadece dış görünüşe bakarak yapılan puanlamalar hatalı sonuçlara neden olabilmektedir. Bu açıdan gerekirse soykütüğü ve verim özellikleri de bu kapsamda değerlendirmeye alınmalıdır. Bu kriterler sadece yarışmalar için değil fuar alanında sergilenen tüm hayvanlar için her padokta ayrı ayrı yer alabilir. Aksi taktirde verim özellikleri iyi bilinmeyen damızlıkların yaygınlaştırılması, ırk ıslahı açısından olumsuz neticeler doğuracağı gibi hem de verim özelliklerinin gerilemesine de neden olabilir.
 
Yurt dışında yapılan benzer organizasyonlarda sergilenen her hayvanın yanında bir takım özellikleri ve pedigrisi muhakkak sunulmaktadır. Bilinçli bir üretici hayvanın görselliğinden ziyade ona ekonomik getiri sağlayacak olan verim özelliklerine daha çok ilgi göstermektedir. Ülkemizde yapılan söz konusu etkinliklerde gerek organizasyon sahipleri gerekse üreticilerimiz bu anlamda daha iyi bir altyapı oluşturdukları taktirde hem ülkemiz hayvancılığı hem de ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir gelişme sağlanacağı bir gerçektir.                                      
Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz