• /Content/img/posters/jpg/image_ac924625-2e13-40fd-82a3-1eacc2e4a0fa.jpg
Uzun yol yapan hayvanlara dinlenme istasyonu yapılacak
31 Mayıs 2015 Pazar \\ Gundem \\ Yorum Yok

 “Hayvan refahı” ilkeleri çerçevesinde hazırlanan “Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonları Yönetmeliği” bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Uluslararası standartlarda hazırlanan yönetmelikle hayvanların şehirlerarası uzun yolculuklarda kötü muamelelere maruz bırakılmasına son vermesi amaçlanıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yönetmeliği “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” kapsamında, sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair usul ve esasları belirlemeyi amaçladı.  

İstasyonlarda kontrol veteriner hekimde

Yönetmeliğe göre yolculuk yapan hayvanların dinlenmesi için kurulacak hayvan dinlendirme istasyonları yasaklama veya kısıtlama bulunan bölgelerde inşa edilemeyecek. İstasyonlar resmi veteriner hekim tarafından kontrol altında tutulacak.

Alım – satım yapılmayacak

İstasyonlar faaliyetlerini hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvanların korunması ve kesimde hayvan refahına ilişkin usul, esas ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütecek, denetimlere açık tutulacak. İstasyonlar sadece söz konusu güzergâhtan geçiş yapan hayvanları kabul etmek, beslemek, sulamak, dinlendirmek, barındırmak ve ilgili bakımları yapmak amacıyla kullanılacak, alım-satım yapılmayacak.  

İstasyonda hijyen ve bakım koşulları

İstasyonlarda hayvanların elverişsiz hava koşullarından korumak için binaların etrafında ve çatılarda gerekli tedbirler alınacak. Hayvanların barındırılması, gerektiğinde kontrol ve muayene edilmesi, beslenmesi, sulanması ve yemlerin saklanması için uygun bölümler oluşturulacak.

İstasyonun kapasitesi dikkate alınarak, barındırılan hayvanlar için yeterli havalandırma ve drenaj imkânı sağlanacak. Hayvanların günün her saatinde kontrol edilmelerine imkân sağlayan yeterli düzeyde doğal veya yapay aydınlatma sağlanacak. Hayvanların aynı anda yere uzanabilmeleri, su içme ve beslenme noktalarına kolaylıkla erişebilmeleri için yeterli alan sağlanacak. Hayvanlar için yeterli miktarda yatak malzemesi temin edilecek. Her bölmeye yerleştirilmesi gereken yatak malzemeleri, hayvanların türlerine veya kategorilerine uygun olacak.

Hayvanlar istasyona vardıktan sonra gecikme olmadan araçtan indirilecek. Bindirme ve indirme sırasında, hayvanları korkutmamak, heyecanlandırmamak veya kötü muameleye maruz bırakmamak için gereken özen gösterilecek. Hayvanlar gereksiz yere acı veya ıstıraba neden olacak şekilde baş, boynuz, kulak, ayak, kuyruk, yün veya tüylerinden kaldırılmayacak, sürüklenmeyecek, gerekirse bireysel olarak yönlendirilecek.

Nemli havada yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olan hayvanlar, mümkün olan en kısa sürede ve uygun şekilde serinletilecek.

 

İstasyonda barındırılan her bir hayvanın kaldığı süre içerisinde ve bir sonraki yemleme noktasına kadar geçecek tahmini yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı yeterli miktarda temiz su ve uygun yeme erişebileceği şekilde beslenmesi ve sulanması sağlanacak.

Hayvanların istasyondan ayrılmadan önce yolculuk için uygun durumda olup olmadığı, yolculuk kütüğüne uyulup uyulmadığı resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilecek.

Özel sektör ya da resmi kuruluşlar istasyon açabilecek

Tarım Bakanlığı il müdürlükleri istasyonların gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmasına ya da işletilmesine izin verecek. Yönetmelikte istenen şartlara uygunluğun sona ermesi ya da içinde bulunduğu alanın sağlık durumunun değişmesi veya hayvan sağlığı ve refahına ilişkin kuralların ciddi ihlali durumunda, il müdürlüğü tarafından istasyonun izni askıya alınarak sistemde pasif hale getirilecek veya izni tamamen iptal edilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek.

Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz