• /Content/img/posters/jpg/image_e7926545-aabc-4f3e-a68b-c657ca92a1be.jpg
Ziraat Bankası düşük faizli kredi tebliği yayınlandı
15 Mart 2015 Pazar \\ Aktuel \\ Yorum Yok

Koyun ve keçi yetiştiricileri arasında “Ziraat Bankası kredi tebliği” olarak bilinen “Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları” tebliği bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımsal üretime düşük faizli kredi desteği devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TTK)  tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az 50 baş, keçi için en az 25 baş, küçükbaş hayvan besiciliğinde de 100 baş ve üzerinde işletme şartı aranacak.

-Başvurular bankaya ve TKK'ya yapılacak

 Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Ziraat Bankasına ve TTK'ya yapılacak.

Karar kapsamındaki krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve çalışma izni almış veya alacak işletmelere kullandırılacak. Kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmayacak.

Tebliğ’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başlıklı bölümde şu bilgilere yer verildi: “ Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve 9-24 aylık olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir”

Küçükbaş hayvan besiciliği başlıkta ise, “Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların en az 3 aylık ve erkek olması gerekir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 1 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir” denildi.

Sözleşmeli üretim destekleniyor

Tebliğ kapsamında sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilecek.

Tebliğin tamamına ulaşmak için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150314-8.htm  

Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz