• /Content/img/posters/jpg/image_56bb26e4-aadd-49d7-b1d9-ee6d063ba2c9.jpg
Ziraat Bankası kredi dönemi başladı
10 Mart 2017 Cuma \\ Destekler \\ Yorum Yok
KOYUN&KEÇİ DÜNYASI / Çiftçilerimizin Tarım ve Hayvancılık alanda kredi olanaklarının sağlanması amacıyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/15) Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğname ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, traktör alımı, bitkisel üretim sektörlerinde düşük faizli kredi kullanılabilecek.
 
HAYVANCILIK KREDİSİ SEKTÖRLERİ VE ŞARTLARI 2017
Ziraat Bankasından veya Tarım Kredi’den hayvan kredisi kullanmak isteyenlerin aşağıda ki şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Krediler tebliğname maddeleri gereğince ancak bu şartlarda verilebilmektedir.
 
Büyükbaş hayvancılık kredileri;
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için; En az 5 hayvan veya üzerinde manda veya damızlık süt sığırı yetiştirmek veya kapasiteyi 5’in üzerine çıkarmak,
Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için; Yine 5 hayvan beslemek veya sayını beşin üzerine çıkarmak,
Damızlık düve yetiştiriciliği; En az 50 adet damızlık düve yetiştirmek veya hayvan sayısını 50’nin üzerine çıkarmak.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği; En az 10 hayvan bakan veya hayvan sayısını 10’un üzerine çıkarmak isteyenler,
Büyükbaş hayvan besiciliği;  Manda dahil olmak üzere en az 10 hayvan besleyen veya kasitesini 10 hayvanın üzerine çıkarmak isteyenlere,
Küçükbaş hayvancılık kredileri;
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği; 
En az 50 baş koyun
En az 25 baş keçi
Koyun keçi besiciliği; Küçükbaş hayvan besiciliğinde koyun keçi ayrımı yapılmamış olup, besicilik yapmak isteyenler hem koyun hemde keçi için en az 50 baş hayvan beslemek zorundadır.Arıcılık Kredisi
En az 50 adet kovanı bulunan veya kovan sayısını 50’nin üzerine çıkarmaları gerekirken, bombus arısı üretimi yapmakta olan çiftçilerimizin ise Bakanlıktan üretim için izin almaları şarttır.
 
Kanatlı sektörü için krediler
Etlik piliç yetiştiriciliğinde 10 bin adet,
Yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 7 bin 500  adet,
Ördek, bıldırcın ve kaz yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet,
Devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve üzeri kapasitelerde hayvan beslemesi veya sayıyı bu seviyenin üzerine çıkarması şarttır.
Kanatlı damızlık yetiştiriciliği için beslenmesi gereken hayvan sayıları
 
Damızlık etlik piliç 10 bin adet,
Damızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliği 10 bin adet,
Ankara Tavukçuluk bin adet,
Damızlık hindi yetiştirme 5 bin adet,
Bıldırcın, kaz ve ördek bin adet,
Damızlık devekuşu 100 adet,
Hindi besiciliği; Ziraat Bankası veya Tarım Kredi’den hindi kredisi alabilmek için en az 1.000 adet hindi yetiştiren bir işletme kurmak gerekmektedir.Yaygın hayvansal üretim; Yukarıda belirtilen herhangi bir hayvancılık sektörüne girmeyen üretim için kredi talep eden çiftçilerimiz bu madde altında değerlendirilmekte olup, çiftçinin talep ettiği hayvancılık kredisi yukarıda belirtilmese bile, yine kredi başvurusu yapabilecektir.
 
ZİRAAT BANKASI VE KOOPERATİF TARIM KREDİLERİ
Yukarıda belirtilen hayvancılık sektörleri haricinde tarım alanında da birçok farklı krediler verilmektedir. Fide yetiştiriciliğinden seralara kadar, belirtilen miktarlarda üretim yapan çiftçilerimiz Tarım Kredi çekebilmektedir.
 
Ziraat Bankası 2017 Sera Kredisi; Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı bulunan ve en az bir dekar büyüklüğünde sera kurmak isteyen çiftçilerimiz, proje ile başvurmak zorundadır. Bir dekardan az alanlara kredi verilmez.
 
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi; Sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi yapmak gerekmektedir. Kullanım için ayrıntılar aşağıda belirtilen Resmi Gazete metninde mevcuttur.
 
Süs Bitkisi Üretimi; Özel sektörde yetki belgesi bulunan  ve dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim, fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum üretimi yapan tohumculuk firmalarına verilmektedir.
 
İyi Tarım Uygulamaları Kredisi; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan iyi tarım uygulamaları yönetmeliğinde belirtilen esasları yerine getiren çiftçilerimize ödenmektedir.
 
Ziraat Bankası Organik Tarım Kredisi; Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen şekilde üretimi yapan çiftçilerimize ödenmektedir. Yönetmeliğe bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
 
Çok Yıllık Yem Bitkisi; Korunga, yapay çayır, yonca ve mera tesisi kurmak isteyen çiftçilerimize ödenmektedir. Proje karşılığında verilmektedir. Projesini hazırlayan çiftçilerimizin bu projeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine onaylatmaları şarttır. Kredi alan çiftçilerimizin yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 2 yıl hazırladıkları tesisi bozmamaları gerekmektedir.
 
Ziraat Bankası ve Kooperatif kredileri yapılandırılıyor. Çiftçilerimize yılda bir hasat ödemeli borç yapılandırma Çiftçi Borç Yapılandırma Kredisi  haberimizde..
 
Tarımsal Mekanizasyon Tebliği kapsamında da, mekanizasyon için kredi desteği sağlanmaktadır.
 
Traktör Kredisi; Küçükbaş veya büyükbaş hayvancılık yapan, tavuk çiftliği kuran, bitkisel üretim ile uğraşan çiftçilerimiz Ziraat Kredilendirme belgesi bulunmakta olan sıfır veya ikinci el traktör almaları için traktör kredisi verilmektedir.
 
Bu projeler haricinde, tarımsal mekanizasyon, basınçlı sulama, arazi alımı, sözleşmeli üretim, lisanslı depoculuk, stratejik bitki üretimi, seraların modernizasyonu (en az 500 m2) alanlarında da, Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifi tarafından kredi verilmektedir.
 
TARIM VE HAYVANCILIK KREDİSİ BAŞVURUSU
Başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına başvuru yaparak taahhütname imzalarlar. Çiftçilerimiz tarım ve hayvancılık kredisi çekmeden önce, yukarıda anlatılan sektörlerin herhangi birinde alım yaparlarsa, başvuru esnasında bu alım belgesi de sunulmak zorundadır. Geçtiğimiz dönemde bu kredilerden kullanan ve kullandığı kredinin ana parasının en az yüzde otuzunu ödemeyenler yeniden kredi çekemezler. Bu maddeden traktör almak isteyenler, mekanizasyon  ve basınçlı sulama için kredi talep edenler hariçtir. KAYNAK: HABERBANKAM.COM
Benzer Yazılar..
Yorumlar
Yazı hakkında yorum bulunmamaktadır.
Yorum Yaz