Çobanlığın cazibeli bir meslek haline getirilmesi hedefleniyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İŞKUR’un ortaklaşa hayata geçirdiği “Sürü Yönetimi Elamanı Benim” projesi kapsamında yürütülecek olan Sürü Yönetimi Eğitimine katılmak isteyen çoban adayları 18 Ekim tarihine kadar İŞKUR’a kayıt yaptırabilecek. Kaynak: Çobanlığın cazibeli bir meslek haline getirilmesi hedefleniyor.
Bakanlık tarafından çobanlığın cazibeli bir meslek haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, bu tarihe kadar çobanlık eğitimine başvuran kişiler için mülakat yapılacağını bildirdi.Eğitimler ile ilgili olarak bilgi aldığımız İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının yıllık bazda programa aldığı Sürü Yönetimi Elemanı Benim eğitiminde yetiştirici ve üreticilerin aile işletmeciliği ve büyük sürüler kurmalarını önceleyen ve aynı zamanda yetiştirici koşullarında iyi bir sürü yönetimi bilgisine sahip olmalarının hedeflendiğini açıkladı.

SERTİFİKALI ÇOBAN ÇALIŞTIRANLARA 5 BİN TL DESTEK

Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Düzgün, sürü yönetimi kursuna katılıp sertifika alan çobanları çalıştıran sürü sahiplerine, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırarak, çalıştıran 250 baş ve üzeri hayvan varlığına sahip olan işletmelere 5 bin destek verileceğini de bildirdi.Müdür Düzgün açıklamasında ayrıca, “Proje, Tarım ve Orman Bakanlığınca himayesinde başlatılan projeye (EYYDB, HAYGEM, TİGEM), TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği), İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) ve TÜDKİYEB (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği) ile birlikte yürütülmektedir. Sürü yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere yönelik olarak işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunması ve azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aktif İşgücü Piyasası Programları işbirliği ile “Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi ” yürürlüğe konulmuştur.Projede, sosyal güvence kapsamına alınma niteliklerine sahip, okuma ve yazma bilen veya en az ilkokul mezunu olan, bedenen sağlıklı ve eğitim konularına ilgi ve ihtiyaç duyan küçükbaş hayvan yetiştiricileri öncelikli olarak değerlendirilecektir.Projede genel amaç; sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilerin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, kazandıkları bilgilerin ışığı altında, daha bilinçli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.

AMAÇ, ÇOBANLIĞI CAZİBELİ BİLE MESLEK HALİNE GETİRMEK

Proje ile sürü yönetimi elemanlığını cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak hedefleniyor. Meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığının artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek, beklenen hedeflerdir.Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modüler eğitim programına uygun olarak bu programda belirtilen saat ve konu başlıklarında gerçekleştirilmektedir. İŞKUR eğitime katılacak kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılayacaktır. Ayrıca, Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hayvancılık desteklemeleri kapsamında Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği ile proje kapsamında söz konusu eğitimlere katılarak sertifika alan sürü yöneticilerini işletmelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırarak, çalıştıran 250 baş ve üzeri hayvan varlığına sahip olan işletmelere 5 bin TL destek verilmektedir. (GazeteKars)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir