Et ve Süt Kurumundan Üretici ve Tüketicileri İlgilendiren Önemli Duyuru

ESK’ya bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2019 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatatlar, deri ve bağırsaklar online satış usulü ile satılacak.

Et ve Süt Kurumu, başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için iki ayrı liste yayınladı. Bu listelerde izlenecek yol haritasına ve istenen belgelerin neler olduğuna dair bilgilere yer verildi.

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI HAKKINDA YAYINLANAN MADDELER

-Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2019 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatatlar online satış usulü ile satılacaktır.

-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT ŞARTNAMESİ’ nde istenen gerekli belgeler 27 Kasım 2018 Salı günü saat 16.00’ya kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

-Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

-Ön teklifler 03/12/2018 saat 10:00 ile 10/12/2018 saat 14:00 tarihleri arasında verilecektir.

-Online satış tarihi: 13/12/2018 saat 10.00

-Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI HAKKINDA YAYINLANAN MADDELER

-Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2019 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar online satış usulü ile satılacaktır.

-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİ VE BAĞIRSAK ŞARTNAMESİ’ nde istenen gerekli belgeler 27 Kasım 2018 Salı günü saat 16.00’ya kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

-Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.

-Ön teklifler 03/12/2018 saat 10:00 ile 10/12/2018 saat 14:00 tarihleri arasında verilecektir.

-Küçükbaş hayvan deri online satış tarihi:          11/12/2018 saat 14.00                                                                 Küçükbaş hayvan bağırsak online satış tarihi:    13/12/2018 saat 14:00

-Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

Ayrıca Geçici Teminat Miktarları, Kullanım Kılavuzu (Alıcılar İçin), Küçükbaş Deri ve Bağırsak Şartnamesi, Küçükbaş Deri ve Bağırsak Sözleşmesi, Geçici Teminat Mektubu Örneğine dair belgeler de yayınlandı.

 

 

Kaynak: ESK

https://www.esk.gov.tr/tr/13601/Yeni-KUCUKBAS-HAYVAN-SAKATATI-SATISI-YAPILACAKTIR

https://www.esk.gov.tr/tr/13600/Yeni-KUCUKBAS-HAYVAN-DERISI-VE-BAGIRSAK-SATISI-YAPILACAKTIR 

Güncel içinde yayınlandı olarak etiketlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir