Bizimle İletişime Geçin

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEM – EYLÜL 2020

Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle yem girdisi maliyetlerinin artması, çiğ süt/yem paritesinin düşmesine sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre, Türkiye’de yağışların azalması ve kuraklığın artması bekleniyor. Dünya Bankası’nın açıkladığı 2019 verilerine göre Türkiye tarımsal GSYH’da Avrupa lideri oldu. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında yıllık %17,36; aylık %0,22 arttı. Hazine mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartı ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

ÇİĞ SÜT/SÜT YEMİ PARİTESİ DÜŞÜYOR

Türkiye’de çiğ süt referans fiyatı 15 Kasım 2019’dan itibaren uygulanmak üzere Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2,30 TL/kg olarak açıklanmıştı. Süt üretim maliyetinin yaklaşık %65’lik kısmını yem girdisi oluşturduğundan ve yem fiyatlarında yılbaşından itibaren %15-20’lik artış yaşanması, girdi maliyetlerinde artışa neden olmuştur. (saman fiyatı 0,70-0,90 TL; mısır silajı fiyatı 0,30-0,40 TL; yonca fiyatı ise 1,20-1,30 TL aralığında işlem görüyor) Çiğ süt fiyatının 31.12.2020 tarihine kadar sabit olacak şekilde açıklanması ve döviz kurundaki yükselişin tetiklediği artan girdi maliyetleri, 2019 yılında 1,39 olan çiğ süt/süt yemi paritesini 2020 yılının Ağustos döneminde 1,21 seviyesine geriletmiştir. *Karlı bir hayvancılık işletmesi için, 1 kg süt satıldığında üreticinin en az 1,3 kg yem alabilmesi yani ideal çiğ süt/süt yemi paritesinin 1,3’ün üzerinde olması beklenmektedir.
(Kaynak: Ulusalsutkonseyi.org ve Yem.org.tr)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI RAPORU: YAĞIŞLAR AZALACAK, KURAKLIK ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, “İklim Değişikliği ve Tarım” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, dünyada iklim krizinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, önümüzdeki yıllarda kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görüleceği belirtilerek, tarım politikalarının 2-3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, 30 yıl içerisinde küresel gıda fiyatlarında %85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi.
*Küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın,küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6; mısırda %7,4; pirinçte %3,2 ve soya fasulyesinde %3,1 azaltacağı öngörülüyor.
(Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

YÜN FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalarda yün fiyatları Ocak ayından itibaren yaklaşık %36 düşüş gösterdi. Koronavirüs salgını dolayısıyla azalan talep ve küresel tedarik zincirlerinin virüse karşı alınan önlemlerden olumsuz etkilenmesi yün fiyatlarını aşağı çekti. Dünya’nın en büyük yün ithalatçısı olan Çin’deki yün fabrikalarının Avustralya yününe yönelik fiyat tekliflerine sıkılaştırma uygulamaları ve dünyanın en büyük yün ihracatçısı olan Avustralya’da geçtiğimiz yıldan itibaren etkili olmaya başlayan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi de yün fiyatlarını aşağı çeken diğer önemli unsurlar oldu.
(Kaynak: Tradingeconomics.com)

TÜRKİYE, TARIMSAL GSYH’DA YENİDEN AVRUPA LİDERİ

Dünya Bankası, ülkelerin son tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sıralamasını yayımladı. Buna göre Türkiye 2018 yılında 45,9 milyar USD olan tarımsal GSYH’sini 2019’da %5,66 arttırarak 48,5 milyar USD’ye çıkardı ve Fransa’yı geride bırakarak yeniden Avrupa’da liderliğe yükseldi. 2019 yılında Türkiye’nin tarımsal GSYH’si, 2010 yılından beri ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. Bu dönemde tarımsal GSYH’nin toplam GSYH içindeki payı %6,4 olarak gerçekleşti.
Türkiye, ilk üç sırada Çin, Hindistan ve ABD’nin bulunduğu dünya tarımsal hasıla sıralamasında ise 10. sırada yer aldı.
(Kaynak: Dünya Bankası)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI İÇİN 16. ÇAĞRIYA ÇIKILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. çağrıya çıkıldı. Proje Çağrısı kapsamında; üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilecek.
Projenin süresi 36 ay olup, programa son başvuru tarihi 9 Eylül 2020’dir. Proje konusuna göre destek oranı %70 ile %100 arasında değişmekte ve destek limiti üst sınırı 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
(Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı)

KÜRESEL ET FİYATLARI AĞUSTOS AYINDA SABİT KALDI

FAO Et fiyat endeksi, Ağustos ayında Temmuz ayına göre neredeyse aynı seviyede kalarak 93,2 puan olarak gerçekleşti. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise endekste %8,9 azalma gerçekleşti. Büyükbaş hayvan ve tavuk eti fiyat kotalarının sabit kalması ve bu ürünlere yönelik ithalat hacminin Temmuz ayına göre önemli bir değişiklik göstermemesi endeksin aylık olarak yatay seyir izlemesinde önemli bir faktör oldu. Önemli et üreticisi ülkelerde Koronavirüs kaynaklı üretim kesintileri yaşanmasına rağmen dünyadaki ithalat talebini karşılayabilecek seviyenin üzerinde bulunan küresel et arzı da endeksteki aylık değişimi engelleyen bir diğer önemli faktör oldu. Önemli küçükbaş hayvan üreticilerinin bulunduğu Okyanusya bölgesindeki yeni kuzu sürüleri arzı küçükbaş hayvan eti fiyatlarını sınırlı bir miktarda aşağı yönlü etkilerken, domuz eti fiyatları ise Çin kaynaklı ithalat talebinin etkisiyle sınırlı miktarda yukarı yönlü hareket etti.
Ülkemizde ise, Koronavirüs tedbirleri kapsamında HO-RE-CA (HotelRestaurant Cafe) sektöründe tüketimin azalmasıyla ve buna ilave olarak Kurban Bayramı sonrasında ev içi tüketime yönelik kırmızı et talebinin de önemli ölçüde azalmasıyla karkas et fiyatları kg başına 1 TL azalarak 35-36TL/kg seviyelerine geriledi.
(Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-FAO)

TARIM-ÜFE’DEKİ, YÜKSELİŞ AĞUSTOS’TA DA DEVAM ETTİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,36 artış gösterdi, Temmuz ayında ise bu oran %16,28 seviyesindeydi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre endeksteki aylık değişim oranı ise %0,22 oldu. Tarım-ÜFE, alt gruplar itibarıyla incelendiğinde tüm alt gruplarda artış görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış %30,5 ile üzüm ve %30,39 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler grubunda gerçekleşti. Canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubu (%5,6) ve sebzekavun/karpuz, kök yumrular grubu (%7,9) ile en az artışın yaşandığı alt gruplar oldu.
(Kaynak: TÜİK)

HAZİNE MÜLKİYETİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ KİRAYA VERİLECEK

16.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, Hazine mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartı ile 10 yıllığına taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilecek. İlan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi sağlanacak. Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüz ölçümünde olacak şekilde; yüz ölçümü 60 dekardan daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise 60 dekarı geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralanacak. İlk yıl uygulanacak tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin %1,5’u oranında olacak.
(Kaynak: Resmigazete.gov.tr)

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEMİ – ARALIK 2020

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEMİ – KASIM 2020

Yem fiyatları kura paralel olarak artışa devam ediyor.
Küçükbaş hayvancılık destekleme ödeme miktarları belirlendi.
FAO gıda fiyat endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,1 artarak yükseliş trendini art arda 5. ay devam ettirdi.
Türkiye genelinde Ekim ayında kaydedilen yağış ortalaması normaline göre %58 azalış gösterdi.

YEM FİYATLARI KURA PARALEL OLARAK ARTIŞA DEVAM EDİYOR

Üretim aşamasında %40-45 oranında ithal hammadde kullanılan kesif yemde, uluslararası piyasalarda yaşanan artışlar ile ülkemizde USD kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş devam ediyor.

Geçtiğimiz bir yıllık dönemde USD kuru %46 artış gösterirken, kesif yem fiyatlarında yaşanan yaklaşık %65’lik artış dikkati çekiyor. Türkiye kesif yem üretiminin hammaddeleri olan, arpa, buğday ve mısırda büyük oranda kendi kendine yetmesine rağmen, yağlı tohum küspelerini büyük ölçüde (soya küspesi, ayçiçeği küspesi, DDGS) yurt dışından ithal ediyor.

(Kaynak: TÜİK)

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEME MİKTARLARI BELİRLENDİ

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödeme yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek.

Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

(Kaynak: Resmi Gazete)

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde yaygın olarak işlem gören gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen ve tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ürünleri, şeker olmak üzere beş ana gruptan oluşan FAO Gıda Fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yaklaşık %3,1 artarak ortalama 100,9 puan olarak gerçekleşti.

Böylece endeksteki yükseliş art arda beş ay devam etmiş oldu. Ekim ayında şeker, süt, tahıllar ve bitkisel yağlar alt gruplarındaki yükselişler dikkat çekerken, et alt endeksindeki ürünler art arda ikinci ayda hafif düşüş görüldü.

(Kaynak: FAO)

TMO BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERE VADELİ ARPA SATIŞI YAPACAK

TMO tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kg, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kg üzerinden besici ve yetiştiricilere 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak. TMO piyasa fiyatı 1.700 TL/ton olan arpayı, 1.425 TL/ton fiyattan satışa sunacak.

(Kaynak: TMO)

SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI EKİM AYINDA ARTTI

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Eylül ayına göre % 2,2, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artış göstererek 104,4 puan oldu. Endekste temsil edilen süt ürünlerinin içinde en fazla peynir fiyatları yükselirken, bunu yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı fiyatları takip etti.

Ekim ayındaki fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu pazarlarından gelen güçlü ithalat talebi, üretimin mevsimsel olarak düşeceği bu yılın sonlarında Okyanusya’dan daha az ihracat bulunacağına dair beklentilerle desteklendi.

(Kaynak: FAO)

EKİM YAĞIŞLARI NORMALİN %58 ALTINDA KALDI

Türkiye genelinde Ekim ayında kaydedilen yağış ortalaması 2019 yılının aynı ayına göre yaklaşık %21 azalarak 21,7 mm olarak gerçekleşti. 51 mm olan Ekim ayı normaline göre ise yağış ortalaması %58 azalış gösterdi.

Ekim yağışları Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde %90 ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre %40’ın üzerinde artış gösterdi. Ekim ayında 0.1 mm ile Mardin en az yağış alan il olurken, Rize 103.9 mm ile en fazla yağış kaydedilen ilimiz oldu.

(Kaynak: Meteoroloji G.M.)

Kadir Emre AKTAŞ

Okumaya Devam Et

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEM – EKİM 2020

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et
Advertisement

Çok Okunanlar

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.