HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEM – EYLÜL 2020

Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle yem girdisi maliyetlerinin artması, çiğ süt/yem paritesinin düşmesine sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre, Türkiye’de yağışların azalması ve kuraklığın artması bekleniyor. Dünya Bankası’nın açıkladığı 2019 verilerine göre Türkiye tarımsal GSYH’da Avrupa lideri oldu. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında yıllık %17,36; aylık %0,22 arttı. Hazine mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartı ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

ÇİĞ SÜT/SÜT YEMİ PARİTESİ DÜŞÜYOR

Türkiye’de çiğ süt referans fiyatı 15 Kasım 2019’dan itibaren uygulanmak üzere Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 2,30 TL/kg olarak açıklanmıştı. Süt üretim maliyetinin yaklaşık %65’lik kısmını yem girdisi oluşturduğundan ve yem fiyatlarında yılbaşından itibaren %15-20’lik artış yaşanması, girdi maliyetlerinde artışa neden olmuştur. (saman fiyatı 0,70-0,90 TL; mısır silajı fiyatı 0,30-0,40 TL; yonca fiyatı ise 1,20-1,30 TL aralığında işlem görüyor) Çiğ süt fiyatının 31.12.2020 tarihine kadar sabit olacak şekilde açıklanması ve döviz kurundaki yükselişin tetiklediği artan girdi maliyetleri, 2019 yılında 1,39 olan çiğ süt/süt yemi paritesini 2020 yılının Ağustos döneminde 1,21 seviyesine geriletmiştir. *Karlı bir hayvancılık işletmesi için, 1 kg süt satıldığında üreticinin en az 1,3 kg yem alabilmesi yani ideal çiğ süt/süt yemi paritesinin 1,3’ün üzerinde olması beklenmektedir.
(Kaynak: Ulusalsutkonseyi.org ve Yem.org.tr)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI RAPORU: YAĞIŞLAR AZALACAK, KURAKLIK ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, “İklim Değişikliği ve Tarım” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, dünyada iklim krizinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, önümüzdeki yıllarda kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görüleceği belirtilerek, tarım politikalarının 2-3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, 30 yıl içerisinde küresel gıda fiyatlarında %85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi.
*Küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın,küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda %6; mısırda %7,4; pirinçte %3,2 ve soya fasulyesinde %3,1 azaltacağı öngörülüyor.
(Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı)

YÜN FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalarda yün fiyatları Ocak ayından itibaren yaklaşık %36 düşüş gösterdi. Koronavirüs salgını dolayısıyla azalan talep ve küresel tedarik zincirlerinin virüse karşı alınan önlemlerden olumsuz etkilenmesi yün fiyatlarını aşağı çekti. Dünya’nın en büyük yün ithalatçısı olan Çin’deki yün fabrikalarının Avustralya yününe yönelik fiyat tekliflerine sıkılaştırma uygulamaları ve dünyanın en büyük yün ihracatçısı olan Avustralya’da geçtiğimiz yıldan itibaren etkili olmaya başlayan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi de yün fiyatlarını aşağı çeken diğer önemli unsurlar oldu.
(Kaynak: Tradingeconomics.com)

TÜRKİYE, TARIMSAL GSYH’DA YENİDEN AVRUPA LİDERİ

Dünya Bankası, ülkelerin son tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sıralamasını yayımladı. Buna göre Türkiye 2018 yılında 45,9 milyar USD olan tarımsal GSYH’sini 2019’da %5,66 arttırarak 48,5 milyar USD’ye çıkardı ve Fransa’yı geride bırakarak yeniden Avrupa’da liderliğe yükseldi. 2019 yılında Türkiye’nin tarımsal GSYH’si, 2010 yılından beri ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. Bu dönemde tarımsal GSYH’nin toplam GSYH içindeki payı %6,4 olarak gerçekleşti.
Türkiye, ilk üç sırada Çin, Hindistan ve ABD’nin bulunduğu dünya tarımsal hasıla sıralamasında ise 10. sırada yer aldı.
(Kaynak: Dünya Bankası)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE DESTEK PROGRAMI İÇİN 16. ÇAĞRIYA ÇIKILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. çağrıya çıkıldı. Proje Çağrısı kapsamında; üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilecek.
Projenin süresi 36 ay olup, programa son başvuru tarihi 9 Eylül 2020’dir. Proje konusuna göre destek oranı %70 ile %100 arasında değişmekte ve destek limiti üst sınırı 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
(Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı)

KÜRESEL ET FİYATLARI AĞUSTOS AYINDA SABİT KALDI

FAO Et fiyat endeksi, Ağustos ayında Temmuz ayına göre neredeyse aynı seviyede kalarak 93,2 puan olarak gerçekleşti. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise endekste %8,9 azalma gerçekleşti. Büyükbaş hayvan ve tavuk eti fiyat kotalarının sabit kalması ve bu ürünlere yönelik ithalat hacminin Temmuz ayına göre önemli bir değişiklik göstermemesi endeksin aylık olarak yatay seyir izlemesinde önemli bir faktör oldu. Önemli et üreticisi ülkelerde Koronavirüs kaynaklı üretim kesintileri yaşanmasına rağmen dünyadaki ithalat talebini karşılayabilecek seviyenin üzerinde bulunan küresel et arzı da endeksteki aylık değişimi engelleyen bir diğer önemli faktör oldu. Önemli küçükbaş hayvan üreticilerinin bulunduğu Okyanusya bölgesindeki yeni kuzu sürüleri arzı küçükbaş hayvan eti fiyatlarını sınırlı bir miktarda aşağı yönlü etkilerken, domuz eti fiyatları ise Çin kaynaklı ithalat talebinin etkisiyle sınırlı miktarda yukarı yönlü hareket etti.
Ülkemizde ise, Koronavirüs tedbirleri kapsamında HO-RE-CA (HotelRestaurant Cafe) sektöründe tüketimin azalmasıyla ve buna ilave olarak Kurban Bayramı sonrasında ev içi tüketime yönelik kırmızı et talebinin de önemli ölçüde azalmasıyla karkas et fiyatları kg başına 1 TL azalarak 35-36TL/kg seviyelerine geriledi.
(Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-FAO)

TARIM-ÜFE’DEKİ, YÜKSELİŞ AĞUSTOS’TA DA DEVAM ETTİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,36 artış gösterdi, Temmuz ayında ise bu oran %16,28 seviyesindeydi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre endeksteki aylık değişim oranı ise %0,22 oldu. Tarım-ÜFE, alt gruplar itibarıyla incelendiğinde tüm alt gruplarda artış görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış %30,5 ile üzüm ve %30,39 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler grubunda gerçekleşti. Canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubu (%5,6) ve sebzekavun/karpuz, kök yumrular grubu (%7,9) ile en az artışın yaşandığı alt gruplar oldu.
(Kaynak: TÜİK)

HAZİNE MÜLKİYETİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ KİRAYA VERİLECEK

16.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, Hazine mülkiyetindeki araziler tarımsal üretim yapılmak şartı ile 10 yıllığına taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilecek. İlan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi sağlanacak. Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüz ölçümünde olacak şekilde; yüz ölçümü 60 dekardan daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise 60 dekarı geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralanacak. İlk yıl uygulanacak tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin %1,5’u oranında olacak.
(Kaynak: Resmigazete.gov.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir