Bizimle İletişime Geçin

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEM – TEMMUZ 2020

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Haziran ayında yıllık %14,5; aylık %0,45 arttı. Türkiye’de Mayıs ayında toplanan inek sütü ve kuzu eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre azalırken, koyun sütü üretimi arttı. Türkiye’nin tarımsal ihracatında önemli bir payı olan Almanya’da gıda enflasyonu yüksek seyrediyor.

KÜÇÜK KAPASİTELİ HAYVANCILIK İSLETMELERİNE YEM DESTEĞİ
Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 yılında yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar 10 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Bu karar , Covıd-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği yapılmasına ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olan işletmelerden; manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığır ve/veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 TL, küçükbaş hayvancılıkta ise 50 başa kadar (50 dahil) hayvanı olan işletmelere hayvan başına 6,5 TL destekleme ödemesi yapılacak.
(Kaynak: resmigazate.gov.tr)

TARIM-ÜFE, HAZİRAN’DA ARTTI
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,5 artış gösterdi. Mayıs ayına göre endeksteki artış oranı ise %0,45 oldu. Tarım-ÜFE’deki yıllık değişim oranları alt gruplar itibarıyla incelendiğinde tüm alt gruplarda artışolduğu görüldü. Alt gruplar itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış %21,77 ile çeltik ve %21,23 ile tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar grubunda gerçekleşti. Canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubu ise %2,42 ile en az artışın yaşandığı grup oldu.
(Kaynak: TÜİK)

TARIM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLENLER NİSAN’DA AZALDI
Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam verilerine göre Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı, Nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre %9,87 azalarak 4,976 milyon kişiden 4,485 milyon kişiye geriledi. Tarım sektöründe istihdam edilenlerin toplam istihdam edilenler içindeki oranı ise %17,5 olarak gerçekleşti.
Mart ayında bu oran %16,4 seviyesindeydi. Son 10 yıllık tarımsal istihdam verileri incelendiğinde, 2011 yılının Nisan ayından 2020 yılının Nisan ayına kadar yaklaşık %15,6’lık bir azalma gerçekleştiği görüldü. 2020 yılının Nisan ayında ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,9’luk keskin bir azalma yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina önlemlerinin ve seyahat kısıtlamalarının bu keskin azalışta etkili olduğu değerlendiriliyor.
(Kaynak: TÜİK)


KALİTELİ SÜTE İLAVE PRİM GELİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sütte kalitenin arttırılması ve kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesini amaçlayan mevzuat düzenlemesi kapsamında, 2020 yılında öncelikle pilot olarak belirlenen Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerinin, 2 yıl sonra ise tüm illerin “sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi” kapsamına alınacağı ve üretilen sütün kalitesine göre ilave destek primi ödeneceği belirtildi.
(Kaynak: Cnnturk.com)

HAYATIN NORMALE DÜNDÜĞÜ ÇİN’DE SÜT TALEBİNİN ARTMASI, SÜT FİYATLARINI ETKİLEDİ
Ürünlerinin büyük kısmını Çin’e satan ve dünyanın en büyük süt ihracatçısı olan Yeni Zelandalı Fonterra şirketine göre, Çin’in süt ve süt ürünleri ithalatı, Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı ve okullar, restoranlar, AVM’lerin kademeli olarak açıldığı Mart-Nisan aylarında güçlü bir artış gösterdi. Fonterra’ya göre, salgına dair ikici bir dalganın yaşanmaması durumunda Çin’in süt ve süt ürünleri ithalat miktarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Fonterra, 2020/21 sezonuna yönelik çiftlik çıkışı süt fiyatları beklenti aralığındaki alt seviyeyi 5,40 YZD’den 5,90 YZD’ye çekerek yukarı yönlü revize etti. (*YZD: Yeni Zelanda Doları) Dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerinden olan Çin buna rağmen, yüksek nüfus kaynaklı iç talebi karşılayabilmek için aynı zamanda dünyanın en önemli süt ve süt ürünleri ithalatçısı konumunda bulunuyor.
(Kaynak: Reuters)

GIDA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN SOĞUK ZİNCİR ŞART
Dünya genelinde gıdaların yaklaşık üçte biri tüketilemeden israf ediliyor. Bu durum hem gıdaya erişimi engelliyor hem de gıda fiyatlarını etkiliyor. Dünyada tüketilen gıda ürünlerinin %60’ının soğuk zincire ihtiyacı olduğu, soğuk zincir ile gıda kayıplarının %5’e kadar çekilebileceği belirtiliyor. Türkiye’de yaş sebze meyvenin yaklaşık %40’ı tüketiciye ulaşana kadar zayi olurken, bu oran dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yaklaşık %10 seviyesinde.
Türkiye’deki bu firenin en büyük sebebi, soğuk zincirin tam anlamıyla uygulanamamış olması. Ülkemizde, yıllık olarak üretilen yaklaşık 60 milyon ton sebze-meyvenin yaklaşık 5 Milyon tonu ihracat amaçlı sevk edilirken, 55 milyon tonu yurt içi pazarda kullanılıyor. Araştırmalara göre; yıllık 25 milyon ton sebze-meyvenin soğuk zincir sistemi ile nakliyesinin yapılması ve uygun soğutma şartlarında saklanması gerektiği belirtiliyor.
Gıda güvenliğindeki 3S kuralını oluşturan; Saklama, Sağlık ve Sürdürülebilirlik kavramlarının hepsi soğutma ile doğrudan ilişkili. Besinlerin türlerine göre soğuk muhafaza koşulları altında tutularak israfın önlenmesi, “saklama” kavramının doğru uygulanması yoluyla “sağlıklı” ve “sürdürülebilir” bir gıda sisteminin oluşturulmasında anahtar bir rol üstleniyor.
(Kaynak: Gidahatti.com)

Kadir Emre AKTAŞ

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEMİ – ARALIK 2020

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEMİ – KASIM 2020

Yem fiyatları kura paralel olarak artışa devam ediyor.
Küçükbaş hayvancılık destekleme ödeme miktarları belirlendi.
FAO gıda fiyat endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,1 artarak yükseliş trendini art arda 5. ay devam ettirdi.
Türkiye genelinde Ekim ayında kaydedilen yağış ortalaması normaline göre %58 azalış gösterdi.

YEM FİYATLARI KURA PARALEL OLARAK ARTIŞA DEVAM EDİYOR

Üretim aşamasında %40-45 oranında ithal hammadde kullanılan kesif yemde, uluslararası piyasalarda yaşanan artışlar ile ülkemizde USD kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle yükseliş devam ediyor.

Geçtiğimiz bir yıllık dönemde USD kuru %46 artış gösterirken, kesif yem fiyatlarında yaşanan yaklaşık %65’lik artış dikkati çekiyor. Türkiye kesif yem üretiminin hammaddeleri olan, arpa, buğday ve mısırda büyük oranda kendi kendine yetmesine rağmen, yağlı tohum küspelerini büyük ölçüde (soya küspesi, ayçiçeği küspesi, DDGS) yurt dışından ithal ediyor.

(Kaynak: TÜİK)

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEME MİKTARLARI BELİRLENDİ

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödeme yapılacak.

Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek.

Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

(Kaynak: Resmi Gazete)

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde yaygın olarak işlem gören gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen ve tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ürünleri, şeker olmak üzere beş ana gruptan oluşan FAO Gıda Fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yaklaşık %3,1 artarak ortalama 100,9 puan olarak gerçekleşti.

Böylece endeksteki yükseliş art arda beş ay devam etmiş oldu. Ekim ayında şeker, süt, tahıllar ve bitkisel yağlar alt gruplarındaki yükselişler dikkat çekerken, et alt endeksindeki ürünler art arda ikinci ayda hafif düşüş görüldü.

(Kaynak: FAO)

TMO BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERE VADELİ ARPA SATIŞI YAPACAK

TMO tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kg, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kg üzerinden besici ve yetiştiricilere 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak. TMO piyasa fiyatı 1.700 TL/ton olan arpayı, 1.425 TL/ton fiyattan satışa sunacak.

(Kaynak: TMO)

SÜT ÜRÜNLERİ FİYATLARI EKİM AYINDA ARTTI

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Eylül ayına göre % 2,2, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artış göstererek 104,4 puan oldu. Endekste temsil edilen süt ürünlerinin içinde en fazla peynir fiyatları yükselirken, bunu yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı fiyatları takip etti.

Ekim ayındaki fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu pazarlarından gelen güçlü ithalat talebi, üretimin mevsimsel olarak düşeceği bu yılın sonlarında Okyanusya’dan daha az ihracat bulunacağına dair beklentilerle desteklendi.

(Kaynak: FAO)

EKİM YAĞIŞLARI NORMALİN %58 ALTINDA KALDI

Türkiye genelinde Ekim ayında kaydedilen yağış ortalaması 2019 yılının aynı ayına göre yaklaşık %21 azalarak 21,7 mm olarak gerçekleşti. 51 mm olan Ekim ayı normaline göre ise yağış ortalaması %58 azalış gösterdi.

Ekim yağışları Bursa civarı ile Sinop, Antalya hattının doğusunda normallerine göre azalma gösterdi. Yağışlardaki azalma Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde %90 ın üzerine çıkarken, her iki bölgede de son 40 yılın en düşük ekim ayı yağışı gerçekleşti. Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta civarları, Muğla’nın batı ve güneyi ile Trakya’nın kuzey kesimleri normallerine göre %40’ın üzerinde artış gösterdi. Ekim ayında 0.1 mm ile Mardin en az yağış alan il olurken, Rize 103.9 mm ile en fazla yağış kaydedilen ilimiz oldu.

(Kaynak: Meteoroloji G.M.)

Kadir Emre AKTAŞ

Okumaya Devam Et

Emre Aktaş

HAYVANCILIK PİYASASINDA GÜNDEM – EKİM 2020

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et
Advertisement

Çok Okunanlar

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.