Bizimle İletişime Geçin

Güncel

Küçükbaş ihracatında yetiştiriciyi rahatlatan açıklama!

Et ve Süt Kurumu, Kuzu Karkas Eti İhracatına İlişkin Uygulama Esaslarını açıkladı. Daha önce kurum tarafından yapılan ihracat açıklamasına yetiştiriciler tepki göstermiş ve ihracatın kendileri için zorlaştığını iddia etmişti.

Yapılan yeni açıklamaya göre kurum; ihracat edilecek kuzuları, birlik koordinasyonunda üreticilerden temin edecek. Esasta yer alan bir diğer değişikliğe göre ise; ihracat amaçlı kuzuların kesimi, Et ve Süt Kurumuna ait kombinaların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde de yapılabilecek.

İşte Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan esaslar:

Et ve Süt Kurumu tarafından küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerimizin korunması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğümüz ile sözleşme yapan firmalara kuzu karkas eti ihracat yetkisi verilmiş olup ihracata ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER
1- Bu uygulama esaslarına ait ön talepler, ihracatçı firmalar tarafından Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan “Ön Talep Formu’’ doldurularak Kombina Müdürlüklerimize veya Genel Müdürlüğümüze teslim edilir.

2- İhracatçı firma tarafından ihracat izin talebinde bulunurken;

– Kesim yapılacak onaylı kombina bilgileri
– İhraç edilecek ülke
– İhraç edilecek miktar
– Kesim programı (tarih aralığı)
– İhracat tarihi
Bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren talepler değerlendirilmeyecektir.

3- Genel Müdürlüğümüz tarafından toplanan ön talepler incelenerek ihracatçı firmalara tahsis edilecek miktar belirlenir. Tahsis yapılan ihracatçı firmalarla, ilgili Kombina Müdürlüklerimiz arasında sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelerde belirtilen tahsis miktarları, kesimlerin yapılacağı kesimhanelerin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine, Kombina Müdürlüklerimiz tarafından bildirilecektir.

4-Sözleşme imzalanan ihracatçı firma, tahsis edilen miktar kapsamında ihracat işlemlerini tamamlamadan yeni tahsis talebinde bulunamayacaktır. Yeni tahsis talebinde bulunurken, tamamlanan ihracat işlemlerine ait gümrük beyannamesini Kurumumuza ibraz edecektir.

5- İhracatçı firmalar öncelikle Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen hayvan fazlalığı olan bölgelerdeki koyun, keçi yetiştirici birliklerine yönlendirilir. Birlik koordinasyonunda üreticilerden kuzular temin edilecektir.

6- İhracatçı firma, temin ettiği kuzuları Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen taban fiyattan az olmamak kaydıyla üreticiden aldığına dair belgeyi (müstahsil makbuzu veya fatura) ilgili Kombina Müdürlüğümüze ibraz edecektir.

7-İhraç amaçlı kuzuların kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı kesimhanelerde veya Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda yapılacaktır. Kesimler resmi veteriner hekim kontrolünde ve Kurumumuz veteriner hekimleri nezaretinde gerçekleştirilecektir.

8-Resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenen kesim raporlarının bir örneği Kurumumuz veteriner hekimleri tarafından görev yaptığı Kombina Müdürlüğüne teslim edilerek tahsis edilen miktarın takibi sağlanacaktır. Ayrıca, Kombina Müdürlüğümüz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine kesim tarihi, kesim yapılan adet ile toplam kilogram bildirilecektir.

9-Kesimi yapılacak kuzuların kesimhaneye nakli, kesimi, soğutulması, ambalajlanması depolanması ve ihraç edilecek ülkeye nakli, gerekli belge ve izinlere ait ücretler, analiz ücreti, ihracat ve ithalat ülkesindeki gümrükleme işlemlerine ait bedeller (vergi, resim, harç vb.) gibi her türlü giderler ihracatçı firmaya ait olup Et ve Süt Kurumunun bu işlemlere ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

10-İhracatı yapılacak kuzulara ait tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile geçerli mevzuat hükümleri kapsamında yapılacaktır.

Güncel

“Et ve yem fiyat artışları eyvah dedirtiyor!”

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et

Güncel

Depremzedelere küçükbaş hayvan desteği

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et

Güncel

UKON, haftalık et fiyatlarını açıkladı(23 Şubat 2023)

(daha&helliip;)

Okumaya Devam Et
Advertisement

Çok Okunanlar