Veteriner Hekimlerden Tarım Bakanlığına Çağrı!

III. Tarım Orman Şurası kararlarının uygulamaya aktarılmasını isteyen TVHB Başkanı Ali Eroğlu, “Tarımın yol haritası ve eylem planını bekliyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sonuç Bildirgesini açıklamasıyla sona eren III. Tarım Orman Şurası kararları için veteriner hekimlerden çağrı geldi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Tarımın yol haritası ve eylem planını bekliyoruz” dedi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının geniş bir katılımla gerçekleştirdiği III. Tarım Orman Şurası ile ilgili bir açıklama yaptı.
14 yıl aranın ardından gerçekleştirilen Şura’nın, 21 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk Tarımını geliştirecek, Türk Çiftçisini güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağı” yönündeki ifadelerinin yer aldığı sonuç bildirgesini açıklamasıyla son bulduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:
Bakan Pakdemirli’nin “Yol Haritası ve Eylem Planı” sözleri
“Toplantıda Sayın Tarım ve Orman Bakanı da, ilk 2 aylık süreçte yol haritasının belirlenmesinin ardından uygulama aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak, bir eylem planı ortaya konulacağını söylemiştir.
Öncelikle 2019-2023 yıllarını kapsayan on birinci kalkınma planında ülkemiz hayvancılığı ile ilgili yapılacaklar belirlenmiş, sonra 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında planda belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı açıklanmıştır. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019-2023 Yılları Stratejik Planında da ülkemiz hayvancılığı ile ilgili önemli tedbirler öngörülmektedir. Bu belgeler hazırlandıktan, hedefler belirlendikten sonra bir de 3. Tarım Orman Şurası düzenlenmiştir.
Şuralar icra organı değildir. Alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararların uygulanıp, uygulanmaması veya eksik uygulanması icra makamına aittir.
Mesleğimizin çalışma alanına giren 15 çalışma grubunda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, temsilcilerimizle yer aldık ve grup kararlarına önemli katkılar sağladık.
Önceki Şura’nın uygulamaya aktarılmayan kararları
Bilindiği gibi, 29 Kasım – 1 Aralık 2004 tarihlerinde 2. Tarım Şurası gerçekleşmiş, ülkemiz hayvancılığı ile ilgili hiç kimsenin itiraz edemeyeceği olumlu kararlar alınmış, ancak uygulamaya aktarılmamıştır.
Kararlar:
– Mera ıslah çalışmalarının tamamlanması,
– İşletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi,
– Tarım-sanayi-pazar entegrasyonunun sağlanması,
– Et, süt ve su ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun üretiminin sağlanması,
– Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması, gelecek 10 yıl içerisinde hayvan hastalıkları ile ilgili kontrol ve eradikasyon programlarının tamamlanması,
– Tarımsal desteklerin, tarımının yapısal problemlerinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi,
– Hayvancılık desteklerinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması,
– Uzun dönemde, örgütlü, ekonomik, büyüklükte ve ileri teknolojiyi kullanan hayvancılık işletmelerinin oluşturulmasıdır.
Türkiye, hayvancılık dâhil olmak üzere tarımın her konusunda yeterli, birikimli uzmana sahiptir. Ülkemiz hayvancılığının sorunları bilinmektedir.
60 maddeden 13’ü hayvancılıkla ilgili
Bu kez, 3.Tarım Orman Şurası’nın sonuç bildirgesinde yayınlanan altmış maddede tarım alanında yaşanılan tüm sorunlara çözüm vaat edilmektedir. Bunların on üçü direk olarak hayvancılığımız ile ilgilidir ve bir öncekine göre daha kapsamlıdır.
Bunlar;
– Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması,
– Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,
– Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi,
– Buzağı ölümleri ve döl verimi istatistiklerinde uluslararası ortalamalara ulaşılması,
– Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması,
– Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle yerli ırklarımızın muhafaza ve ıslahına yönelik çalışmaların artırılması,
– Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi,
– Su ürünlerinde balık işleme sektörünün geliştirilmesi, pazarlama ve marka tescilinin desteklenmesi, ihracatın ve yerli tüketimin artırılması,
– Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmesi,
– Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin arttırılması,
– Ülkemizde yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinde ihracat gelirlerini arzu edilen seviyelere çıkarmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmalarının desteklenmesi, dünya üretiminde lider konumda bulunduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması ve pazar paylarının artırılması,
– Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha alt yapımızın yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin kontrolün sağlanması,
– Tarımsal girdi ve finansman ihtiyacını karşılayan sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modellerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
“Tarımın Yol Haritası ve Eylem Planı açıklanmalı”
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Sayın Tarım ve Orman Bakanı’nın ifade ettiği yol haritasını, eylem planını bekliyoruz. Umarız, bir önceki şuranın aksine bu şuranın sonuçları dikkate alınır, kısa süre içerisinde eylem planı ortaya konulur ve çalışmalar başlar.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi adına, ülkemizin Tarım ve Hayvancılığının geleceği için katkılarından dolayı bütün katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” (Gıdahattı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir